خوبید عایا؟؟؟به به میبینم همه برو بچ نویسنده شدن
منم ثبت نام شدم
خب دیگه همتون منو میشناسید
:/
البته امیدوارم
امیدوارم بتونم داستانای خوبی بنویسم البته به کمک شما
دوزتون دااااارررررم