سلوم سلومممممممم بر داسی نویساD=
فقط اومدم خبر خفر بگم:/
۱.اریک به وب داسی نویس اضافه شد
۲.نمیدونم کسی نمیاد نظر بده جز منو ناری و الی و اریک:/این شانسه؟:/
۳.الی که فعلا غیر فعاله ناری و اریک داسی کوتاه بزارن کوتاه باشه
۴.کسی نیست نویسنده شه؟دو نفر احتیاج دارم نویسنده کنم
بجنبین دو نفر نویسنده میخوام
۵شاید این وب در روزای پنچ شنبه و جمعه حتی روزای تعطیل وب داسی نویس فعاله
۶.حالا که سوراییی هنو هست ولی فقط نظر میزاره نظرای پستشو چی کار کنیم؟یکی بهم بگه
همین اریک و ناری داسی برارین تا مدرسه شروع نشده