سلام بر شما گرامیان
بابا عامو اینجا چرا داره خاک می خوره ؟؟
من الآن تمیز می کنم
فووووووووووووووووووووووووت
تمیز شد ؟؟ یه دستمالم می خواد
سورایی حداقل اینجا اعلام حضور کن
و اینکه ... بابا عامو من چی پست بذارم ؟؟
منو راهنمایی بنمایید