متاسفانه سورا از جمع ما بدون خدافظی رفته...حالا تو وب داسی نویس نویسندس...ولی غیر فعاله...دیگه نمیدونم چه کار کنیم؟